Info

 

RAST I RAZVOJ d.o.o. za savjetovanje, Sortina 1D, HR-10020 Zagreb, Hrvatska

Tvrtka upisana u registar Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS: 080605960, OIB: 40315382269
Poslovni račun: Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb HR63 24840081104160885
Iznos temeljnog kapitala društva: 20.000,00 kn / iznos uplaćen u cijelosti
Članovi uprave: Damir Danijel Žagar