Uvježbavanjem do novih vještina i spoznaja

Nove vještine i spoznaje najbolje se usvaja kroz osobno iskustvo, uvježbavanje, povratnu informaciju i ponovne pokušaje. Naše radionice za razvoj kompetencija sadrže teorijsku podlogu, individualne i grupne vježbe te simulacije realnih poslovnih izazova kroz analizu situacije i igre uloga. U radu primjenjujemo timske igre i vježbe za osvještavanje obrazaca ponašanja, uz refleksiju i coaching na stvarnim situacijama iz poslovnog života.