Edukacijske radionice

Provodimo različite radionice za razvoj osobnih, interpersonalnih, poslovnih i voditeljskih vještina. Teme i sadržaj radionica kreiramo ovisno o ciljnim grupama, njihovim polaznim kompetencijama i ciljevima razvoja.

U nastavku slijede primjeri pojedinih tema. Ovisno o raspoloživom vremenu i prioritetima moguće je detaljno raditi na pojedinoj temi ili kombinirati više tema u jednoj radionici. U skladu s potrebama klijenta mogu se kreirati radionice drugačijih tema i sadržaja.

U dizajn radionice nastojimo uključiti što više specifičnosti organizacije: vrijednosti, kulturu poslovanja, postojeće procese, trenutnu poslovnu situaciju, aktualne projete, očekivane promjene. 

 

Osobne vještine
Emocionalna inteligencija
Asertivnost (zauzimanje za sebe)
Osobni razvoj i samopouzdanje
Upravljanje stresom
Upravljanje vremenom

 

Interpersonalne vještine
Komunikacijske vještine
Neverbalna komunikacija
Prezentacijske vještine
Konstruktivno rješavanje konflikata
Komunikacija sa zahtjevnim klijentima
Vještine pregovaranja
Vođenje sastanakaPoslovne vještine
Prodajne vještine
Kvaliteta usluge
Donošenje odluka
Restrukturiranje i downsizing...
Razvoj strategije


 
Menadžerske vještine
Vještine vođenja
Razvoj menadžera
Timski rad
Motivacija
Teški suradnici
Vođenje promjena
Virtualni timovi


 
Ljudski resursi
Upravljanje i razvoj ljudskih potencijala
Profesionalna selekcija i zapošljavanje
Vođenje selekcijskih intervjua i procjena kandidata
Upravljanje znanjem i razvoj zaposlenika
Procjena i razvoj talenata
Upravljanje radnom uspješnošću
Žene i muškarci na radnom mjestu