Uvođenje, evaluacija ili prilagodba HR-procesa i pravilnika

Ovisno o potrebama, savjetujemo klijenta u vezi s evaluacijom postojećih procesa i strategije uvođenja novih. Također se možemo uključiti u kreiranje procesa, izradu pravilnika, komunikaciju i praćenje u fazi uvođenja procesa.