Ispitivanje organizacijske klime

Svaku organizaciju zanimaju stavovi, osjećaji i zadovoljstvo njenih ljudi, jer su oni usko povezani s radnom motivacijom i rezultatima.

Na početku zajednički s klijentom utvrđujemo ciljeve istraživanja i cjelovitost procesa koji treba uslijediti nakon evaluacije rezultata, te dogovaramo metodologiju (upitnik, fokus-grupe, intervjui...). Zatim razvijamo pitanja temeljena na specifičnim potrebama klijenta, te pomažemo u organizaciji i provedbi istraživanja, kao i komunikaciji prema zaposlenicima. Prikupljanjem podataka nezavisno od poslodavca povećavamo povjerenje u anonimnost. Dobivene rezultate analiziramo, interpretiramo i predstavljamo klijentu i zaposlenicima, a prema potrebi uključujemo se i u daljnje korake identificiranja konkretnih aktivnosti za poboljšanje stanja, te praćenja i evaluacije napretka.