Klijenti

 • 24VIP Logistic Services, Bosna i Hercegovina
 • AED – Academy for Educational Developement
 • Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odrasli
 • B.a.B.e.
 • Centar za žene Tirana, Albanija
 • Centar za management i savjetovanje
 • CESI – Centar za edukaciju i savjetovanje
 • Coca-Cola Beverages Hrvatska
 • CROZ
 • Deloitte
 • Documenta
 • Državna škola za javnu upravu
 • Energoplan
 • Erste & Steiermärkische Bank
 • F + U Akademija Heidelberg
 • FINA – Financijska Agencija
 • GlaxoSmithKline
 • Grad Pula
 • Grad Rijeka
 • Gradsko prijevozno poduzeće Osijek
 • Gulliver Travel
 • HAA - Hrvatska akreditacijska agencija
 • HBOR - Hrvatska banka za obnovu i razvitak
 • HPB - Hrvatska poštanska banka
 • HPB Štedionica
 • Hrvatska komora primalja
 • Hrvatski zavod za zapošljavanje
 • Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Čakovec
 • HTV – Hrvatska televizija
 • HRT – Hrvatska radiotelevizija
 • Interactive1
 • Istarska županija
 • Istraturist Umag
 • Kaufland
 • Končar D&ST
 • M SAN Grupa
 • MBU   
 • Međimurska županija
 • Međimursko veleučilište
 • Ministarstvo financija
 • Ministarstvo financija, Porezna uprava
 • Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja
 • Ministarstvo unutarnjih poslova
 • Ministarstvo uprave
 • Ministarstvo zaštite okoliša i prirode
 • Nokia Siemens Networks
 • Overseas trade
 • Prospectus
 • RODA – Roditelji u akciji
 • Samostalni sindikat energetike, kemije i nemetala
 • Siemens
 • Siemens Austria
 • Spona
 • Škola narodnog zdravlja Andrija Štampar
 • T-Hrvatski telekom
 • T-Mobile
 • TREF – Trenerski forum
 • TripleS, Makedonija
 • Udruga Brod
 • Urban Konstruktor
 • Ustanova Aromara Centar
 • UNICEF Bosna i Hercegovina
 • UNICEF Hrvatska
 • VERN' veleučilište
 • VIPnet
 • Vip Mobile, Srbija
 • Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici
 • Weber Escal
 • Zadarska županija
 • Ženski poduzetnički centar Rosa