Postupak selekcije kandidata za zapošljavanje

Prepoznati najbolju osobu za traženi posao između velikog broja kandidata može predstavljati vrlo zahtjevan zadatak.
Pružamo usluge izbora najboljih kandidata i kandidatkinja s obzirom na specifične potrebe i zahtjeve konkretnog radnog mjesta. Putem psihološkog testiranja, intervjuiranja i stručne procjene ličnosti i ponašanja u individualnom i grupnom okruženju procjenjujemo tražene kompetencije, temeljem čega prognoziramo budući uspjeh u radu.
Također, prema potrebi, savjetujemo i  pomažemo pri definiranju traženog profila, pripremi oglasa, odabiru kanala oglašavanja potrebe, prikupljanju i predselekciji prijava, provjeri stručnih znanja, te kontaktiranju s kandidatima i kandidatkinjama. Nakon prijedloga užeg kruga kandidata/kandidatkinja pružamo podršku vodstvu pri završnim razgovorima i odlukama.